A spanyol nyelv Latin-Amerikában nem egészen ugyanaz a spanyol, mint amit itt, Európában tanulunk. Melyek a fő különbségek, amikre figyelned kell?

 

A következőkben megemlítek néhányat a latin-amerikai spanyol jellegzetességei közül. Van, amelyik csak nüansznyi eltérést mutat az európaihoz képest, míg mások szinte már másik nyelvnek mutatják a spanyolt.

 

Magázás a tegezés helyett

Latin-Amerikában a tegezés túl degradáló, ezért magázzák egymást az emberek. Csak a legközelebbi barátok között szokás egy másik ragozási forma, a voseo használata (lásd lejjebb). Ennek megfelelően, az igéket is E/3-ban ragozzák, nem E/2-ben.

 

Indefinido, pretérito perfecto helyett

Nem szeretik a közelmúltat odaát, talán túl hosszú? Inkább használják az indefinidot, pedig nekünk az nem túl szimpatikus, hiszen ugyebár annak van a legtöbb rendhagyó alakja (iratkozz fel erre az email-tanfolyamra, ha neked is gondod van az indefinidoval!)…

 

Futuro simple a futuro próximo helyett

A jövő idő kifejezésekor szintén az összetett alakot hanyagolják: az ir a + infinitivo helyett a sima jövő időt használják gyakrabban.

 

Seseo

Amikor spanyolországi spanyolt hallasz beszélni, észreveheted, hogy a ce, ci betűkapcsolatokat, illetve a z betűt pöszén ejti, mint az angolban a think szó elejét (mivel nálunk spanyolországi spanyolt tanítanak általában, jobb esetben a nem anyanyelvi tanárod is így beszél). Nos, Latin-Amerikában ez nincs így. Ott a kiejtés nem tesz különbséget az s, a c és a z hangok között.

 

Yeísmo

Hasonlóan a seseo-hoz, itt is kiejtésbeli eltérésről van szó, nevezetesen, hogy Latin-Amerikában egyformán ejtik a y és a ll hangokat. Ez főleg a Río de la Plata környékén elterjedt (Argentína, Uruguay, Paraguay). Ezekben az országokban zs-nek ejtik mindkét hangot. (Emlékszel a Vad angyal című argentin filmsorozatra? Na, ott a főszereplő, Natalia Oreiro kiejtésén nagyon jól lehet érzékelni ezt a változást!)

 

Voseo

Említettem az elején, mennyire elterjedt a magázás a tegezés helyett. Családban, barátok egymás közt a voseo nevű jelenség szerint ragoznak. Ennek lényege, hogy tú helyett vos-t mondanak, és az igéknek is kialakult egy sajátos, csak Latin-Amerikában használatos ragozási formája. Például, ami ‘tú cantas’ Spanyolországban, az ‘vos cantás’ odaát. Ugyanez -er, illetve -ir végű igékkel: vos corrés (tú corres), vos decís (tú dices).

 

Szókincs

Az európai spanyol szókincse nem csak azért különbözik jó pár dologban a latin-amerikaiétól, mert már ötszáz éve, hogy a spanyol igazán elterjedt az akkori indián birodalmak népei közt, hanem azért is, mert ezeknek a népeknek az eredeti indián nyelvéből sokat átvett az amerikai spanyol. Vannak máig élő indián nyelvek, mint a náhuatl vagy a quetchua, ezek mind a mai napig keverednek a spanyollal és új szavak jönnek létre. Sajnos több őslakos nyelv mára már kihaltnak tekinthető, így szerencse, hogy legalább egy-két szavuk fennmaradt. Az angol közelsége szintén nem maradt nyom nélkül: nem csak új, fura szavak jöttek létre (chatear, chequear, flirtear, computadora, stb), hanem egy sajátos nyelvezet is kialakult, melyet a találó Spanglish névre kereszteltek.

 

Ebben a videóban kevesebb, mint tíz percben összefoglaltam a spanyol nyelv Latin-Amerikában elterjedt jellegzetességeit:

 

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?