Nemrég összeszedték az 500 leggyakoribb spanyol szót, melyből ötvenet most bemutatok neked fordítással együtt. Kezdőknek kötelező cikk!

 

A Real Academia Española, azaz a Spanyol Királyi Akadémia a Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepet tölt be: az anyanyelv ápolása, a szókincs frissítése, időről időre új szótárak és helyesírási reformok kiagyalása. Az idézett lista eredetileg ötszáz szót tartalmaz, melyek főleg kötőszavak, névelők, birtokos névmások – ezért írtam, hogy a haladók talán már mindet ismerni fogják. Ha viszont kezdő spanyolos vagy, feltétlen tekintsd át velem az ötvenes listát, biztosan lesz újdonság! A listát egyébként újságcikkek, könyvek alapján állították össze.

 

Az 50 leggyakoribb spanyol szó

de – a leggyakoribb prepozíció, jelentése: -ból, -ből, de birtokos szerkezetben is használjuk.

Vengo de París. – Párizsból jövök.

La madre de mi novio es muy amable. – A vőlegényem(nek az) anyja nagyon kedves.

 

la – nőnemű, egyes számú névelő. A spanyol a főnevekhez használ névelőt is. A főnevek lehetnek hímneműek vagy nőneműek.

La mesa – asztal; la lluvia – eső.

 

que – rengeteg jelentése van. Példák: „hogy” kötőszó, ami, amik, amit, amiket, illetve sok szerkezetben is használatos.

Dice que está enfermo y que no viene a trabajar. – Azt mondja, hogy beteg és hogy nem jön dolgozni.

El libro que está en la mesa es nuevo. – A könyv, ami az asztalon van, új.

Hay que estar en silencio. – Csöndben kell lenni.

 

el – a hímnemű egyes számú névelőt tisztelhetjük benne.

El color – szín; el móvil – mobiltelefon.

 

en – újabb prepozíció, jelentése: -ban, -ben

No hay nada en mi mano. – Nincs semmi a kezemben.

En octubre viajamos a Rusia. – Októberben Oroszországba utazunk.

 

y – és

Aquí venden frutas y verduras. – Itt gyümölcsöket és zöldségeket árulnak.

 

a – sok helyen használjuk: -ba, -be, tárgy elé, ha az személy, és az időpont kifejezésekor is

Voy al cine. – Megyek a moziba.

Vemos a Juan. – Látjuk Juan-t.

La película empieza a las dos. – A film kettőkor kezdődik.

 

los – az ‘el’ névelő többes száma, vagyis ez a hímnemű névelő.

Los libros – könyvek; los perros – kutyák.

 

se – névmás, rengeteg helyen használatos: általános alanyként, visszaható névmásként, részesként is néhol.

Aquí se venden flores. – Itt árulnak virágot.

Mamá se maquilla. – Anyu sminkeli magát.

Se lo digo. – Megmondom neki (azt).

 

del – a de és az el összevonásából keletkezett összetétel.

La casa del director es muy lujosa. – Az igazgató(nak a) háza nagyon fényűző.

 

las  – a nőnemű többes számú névelő, a ‘la’ többes száma.

Las chicas se fueron a bailar. – A lányok elmentek táncolni.

 

un – határozatlan, hímnemű, egyes számú melléknév, ‘egy’

Hay un parque muy bonito aquí cerca. – Itt a közelben van egy nagyon szép park.

 

por – vmi miatt a fő jelentése, de használjuk napszakokhoz is

Estoy aquí por ti. – Miattad vagyok itt.

Por la tarde no tengo clases. – Délután nincs órám.

 

con – -val, -vel.

¿Con quién sale tu hermana? – Kivel jár a húgod?

 

no – nem; nahát, a magyarban lehet, hogy ez az első. 🙂

No quiero problemas. – Nem akarok problémákat.

 

una – nőnemű, egyes számú határozatlan névelő; „egy”

Hay una mesa libre en el rincón. – A sarokban van egy szabad asztal.

 

su – birtokos névmás; övé, övék.

Su hijo estudia en Derecho. – A fiuk a jogon tanul.

 

para – célhatározó és határidős időpont kifejezése.

Voy al banco para sacar dinero. – Megyek a bankba, hogy kivegyek pénzt. (= pénzt kivenni)

Tienes que volver para las siete. – Hétre vissza kell érned.

 

es – a SER ige E/3 alakja. Magyar jelentése ‘van’, de általában nem fordítjuk bele a mondatba.

María es secretaria. – María (van) titkárnő.

 

al – az ‘a’ és az ‘el’ találkozásából születő összevont szóalak.

Voy alsupermercado. – Megyek a boltba.

 

lo – tárgyas névmás, vonatkozó szerkezetek része és még sok egyéb.

Lo que está allí no es un animal. ¿Lo ves? – Ami ott van, nem egy állat. Látod (azt)?

 

como – mivel, ha mondat elején áll, és mint, ha hasonlító szerkezetekben. További jelentése: ahogyan

Como hace frío, no vamos de paseo. – Mivel hideg van, nem megyünk ki sétálni.

Es tan bueno como el anterior. – Ez ugyanolyan jó, mint az előző.

Nadie sabe prepararlo como ella lo sabe. – Senki sem tudja úgy elkészíteni, ahogyan ő készíti.

 

más – több, még, hasonlító szerkezetek részeként is: valamilyenebb.

Tengo más ropas que dinero. – Több a ruhám, mint a pénzem.

Este zoo es más moderno que el nuestro. – Ez az állatkert modernebb, mint a miénk.

 

o – vagy

¿Vamos de excursión o al cine? – Kirándulni menjünk, vagy moziba?

 

pero – de

Me gustan los pasteles, pero este está muy dulce. – Szeretem a sütiket, de ez nagyon édes.

 

sus – övé, övék – többes számú birtokos névmás

Entre sus planes no figura la mudanza. – A terveik között nem szerepel a költözés.

 

le – részes névmás: neki

No le creo la historia. – Nem hiszem el neki a sztorit.

 

ha – az haber ige E/3 alakja, a közelmúltban használjuk

Marta ha roto su pierna. – Marta eltörte a lábát.

 

me – névmás sokféle jelentéssel: engem, nekem, visszaható névmás

Me llamaron desde Madrid. – Madridból hívtak (engem).

Me trajeron un ramo de rosas. – Hoztak (nekem) egy csokor rózsát.

 

si – ha Si estoy en casa, leo todas las tardes. – Ha otthon vagyok, minden délután olvasok.

 

sin – nélkül

Fue difícil, pero lo hicimos sin su ayuda. – Nehéz volt, de megcsináltuk a segítsége nélkül.

 

sobre – -ról, -ről, főnévként pedig: boríték.

¿Tienes un sobre en el cajón? – Van egy borítékod a fiókban?

Le pregunté sobre su proyecto. – Megkérdeztem őt a projektjéről.

 

este –  a közelre mutató névmás hímnemű alakja: ez

Este gorro me queda grande. – Ez a sapka nagy rám.

 

ya – már, majd

Ya lo haré. – Majd megcsinálom.

Ya hemos hecho los deberes. – Már megcsináltuk a házit.

 

entre – között, időben és térben

Entre las dos y las tres tengo el móvil apagado. – Kettő és három között ki van kapcsolva a telefonom.

 

cuando – amikor

Cuando llego a casa, me tomo un baño caliente. – Amikor hazaérek, veszek egy forró fürdőt.

 

todo – minden/egész

Todo está listo. – Minden készen van.

Guarda cama todo el día. – Egész nap az ágyat nyomja.

 

esta – a mutató névmás nőnemű alakja.

Esta lista está incompleta. – Ez a lista nem teljes.

 

ser – lenni; az első számú létige

Tienes que ser más prudente. – Óvatosabbnak kell lenned.

 

son – SER ige T/3 – vannak, nem fordítjuk magyarra

Mis vecinos son de Colombia. – A szomszédaim (vannak) kubaiak.

 

dos – kettő

Tengo dos coches. – Két autóm van.

 

también – is

Yo también voy contigo. – Én is megyek veled.

 

fue – az ir/ser igék indefinido E/3 alakja.

Luis fue a comer. – Luis elment enni.

La película fue muy aburrida. – A film nagyon unalmas volt.

 

había – HABER ige imperfecto-s alakja: volt.

Había mucha gente por la calle. – Sok ember volt az utcán.

 

era – SER ige imperfecto E/3 – volt.

Mi abuela era muy trabajosa. – A nagymamám nagyon szorgalmas volt.

 

muy – nagyon

Estamos muy felices. – Nagyon boldogok vagyunk.

 

años – év – többes számban azt fejezzük ki vele, ki hány éves.

Mi hija tiene cuatro años. – A lányom négy éves.

 

hasta – valameddig, térben és időben.

Viajamos hasta la quinta parada. – Az ötödik megállóig utazunk.

 

desde – tól, -től, térben és időben

Desde las tres estoy ocupado.  – Háromtól elfoglalt vagyok.

 

está – ESTAR ige E/3 alak: van

Carla está triste. – Carla szomorú (van).

 

Szeretnél spanyol szavakat tanulni? Iratkozz fel ingyenes szókincsfejlesztő email tanfolyamomra!

Facebookon és Instagramon is spanyolozhatsz velem. Te követsz már?