Napok óta rossz jegyeket viszel haza a suliból? Nem megy a tanulás, mindig mindent elfelejtesz? Van magyarázat! Murphy törvényei a diákokra is érvényesek…

 

Murphy törvényei az élet minden területét lefedik, így az iskolai életre vonatkozóan is születtek humoros mondatok. Mutatok néhányat spanyolul, magyar fordítással!

 

Leyes de Murphy – Murphy törvényei

 1. El maestro siempre le preguntará al que no trajo la tarea.– A tanár mindig azt a diákot kérdezi, aki nem hozott házit.
 2. Si intenta limpiar el pizarrón, este se ensuciará más.– Ha megpróbálod letörölni a táblát, még koszosabb lesz.
 3. Los estudiantes jamás lo comprenderán pero dirán que sí.– A diákok sosem értik, de mindig azt mondják, értik.
 4. Toda explicación sencilla sus estudiantes la convertirán en un problema.– A tanár bárminemű egyszerű magyarázatát a diákok problémává alakítják.
 5. El estudiante que más habla es el que menos sabe.– A legtöbbet beszélő diák tud a legkevesebbet.
 6. Siempre suspenderás el examen que más te has preparado.– Mindig azon a vizsgán buksz meg, amire a legtöbbet tanultál.
 7. 1ª Ley de los exámenes: Las pilas de la calculadora que te han durado todo el año se acabarán en mitad de tu examen final justo cuando estés haciendo la operación más difícil.– A vizsgák első számú törvénye: a számológép eleme, ami egész évben kitartott, a vizsga közepén merül le, épp akkor, amikor a legnehezebb műveletnél tartasz.
 8. La probabilidad de tropezar con la tarima de clase es directamente proporcional al número de gente que te esté mirando.– Annak esélye, hogy megbotlasz a tanári dobogóban, egyenesen arányos a téged nézők számával.
 9. Si no te cabe en la chuleta todo lo que entra en el examen, aquello que no pusiste porque „seguro que no cae” resulta ser la pregunta que vale más puntos para la nota final.– Ha nem fér rá minden vizsgatéma a puskádra, az, amit nem írtál rá „biztos, hogy ez nem lesz benne” alapon, a vizsga legtöbb pontot érő kérdése lesz.
 10. El libro más importante para completar tu trabajo habrá desaparecido de la biblioteca. Si por casualidad lo encontrases, seguro que faltaría la página más importante.– A dolgozatodhoz szükséges legfontosabb könyv biztos, hogy eltűnt a könyvtárból. Ha véletlenül mégsem, biztos, hogy a legfontosabb oldala hiányzik.
 11. Cuando repases tus apuntes antes de un examen descubrirás que los de la lección más importante son ilegibles. – Amikor záróvizsga előtt átolvasod a jegyzeteidet, felfedezed, hogy a legfontosabb lecke teljesen olvashatatlan.
 12. El 80% del examen final se basará en textos que tú no has leído. – A záróvizsga 80%-a azokon a szövegeken alapszik, amelyeket nem olvastál el.
 13. Todo profesor da por sentado que tú no tienes otra cosa que hacer que estudiar su asignatura.– Minden tanár biztosra veszi, hogy neked semmi más dolgod nincs, mint az ő tantárgyára készülni.
 14. Los horarios de clase están hechos a fin y efecto de que cada estudiante pierda el máximo de tiempo posible entre las diferentes clases.– Az órarendet oly módon állították össze, hogy minden diák a lehető legtöbb időt vesztegesse el a különböző órák között.
 15. La asignatura que has tenido que aprobar para poderte matricular de la que te interesa no se imparte hasta el próximo periodo. – A tantárgyat, amelyet egy téged érdeklő tárgy felvételéhez kellene teljesítened, biztos, hogy csak a következő félévben hirdetik meg.

 

Legalább egy Murphyt biztosan el tudsz kerülni, ha feliratkozol a nyelvtani rendszerező e-tanfolyamra, nevezetesen a hasonló szavak törvényét: „minden szó, ami az angolban és a spanyolban hasonlít, biztos, hogy homlokegyenest mást jelent”. A tanfolyam egyik leckéje ugyanis összegyűjti a „hamis barátoknak” nevezett szópárokat. Te feliratkoztál már?

Facebook és Instagram oldalamon minden nap tanulhatsz valami újat spanyolból!