A spanyol felszólító mód alapvetően könnyű téma, csupán a kivételes csoportok viselkedését kell megtanulnod. Szerencsére abból sincs túl sok.

 

A spanyol felszólító mód – általános szabályok

 

– Amit itt most leírok, csak és kizárólag egyenes felszólításra használható, tiltásra nem! A spanyol a tiltáshoz már a kötőmódot (subjuntivo) használja.

– Itt az E/2, T/2 személyek felszólító alakját vesszük, azaz a te, ti alakokat. A spanyol a magázáshoz a már sokat emlegetett subjuntivot használja, ezt tehát ma kihagyjuk. Magamat nem szoktam felszólítani, T/1-ben pedig a vamos a + infinitivo szerkezettel szeretik noszogatni magukat a hispánok. Például: Vamos a comer un bocadillo. – Együnk egy szendvicset!

– A spanyolban nem használunk felkiáltójelet a felszólító mondatokhoz, míg a magyarban igen.

– Itt csak önálló felszólító mondatokat veszünk, mert nem ismételném magamat, de ha alárendelt a felszólító mondat, akkor subjuntivo… Például: Nem akarom, hogy elmenj. – No quiero que te vayas.

 

A spanyol felszólító mód – te (E/2)

Elég egyszerű szabályt kell itt alkalmaznod: fogod a jelen idő E/3 alakját, és azt használod E/2 felszólításnak. Például: Come más. – Egyél még! / Juega con el bebé. – Játssz a babával!

Amint látod a jugar esetében, ami jelenben rendhagyó volt (pl. diftongálódó, tőhangváltó), az itt is rendhagyó lesz, lévén egy az egyben ugyanazt az alakot használjuk, mint ott E/3-ban.

Nem lenne kerek a világ rendhagyó igék nélkül. Ebben az esetben a rendhagyók rövid, egy szótagú alakok:

tener -> ten;   venir -> ven;   hacer -> haz;    poner -> pon;   salir -> sal;   ser -> sé;    ir -> ve;    decir -> di.

Például: Ten más paciencia. – Légy türelmesebb!

Ven aquí. – Gyere ide!

 

A spanyol felszólító mód – ti (T/2)

Még egyszerűbb a dolog: fogod az infinitivot (pl. hablar), levágod a -r betűt a végéről (habla-) és helyette odaraksz egy -d-t (hablad). Egyéb példák: trabajad, tened, venid, escribid, id, stb. Láthatod, hogy az E/2-ben rendhagyó igék itt nem lesznek azok.

Persze nem ússzuk meg rendhagyó csoport nélkül: a visszaható igéknél kell óvatosnak lenned. Ezeket a jelen idő rendhagyó csoportjainál vettük át. Szóval, a visszaható igéknél az ige és a névmás közül kiesik a -d-, mivel a névmást az ige után ragasztjuk. Például: levantarse -> levantad – os -> helyesen: levantaos. Egyéb alakok: lavaos, peinaos, vestíos.

Vicc: van itt egy „kivétel a kivételben” ige, ez pedig az irse, mert itt nem esik ki a -d-: idos.

 

A spanyol felszólító mód és a névmások

A névmásokra a következő szabály érvényes: az ige után írjuk, egybe az igével.

Példa tárgyas névmásra: escríbelo – írd meg azt! / escribidlo – írjátok meg azt!

Példa részes névmásra: pregúntale – kérdezd meg tőle! / preguntadle – kérdezzétek meg tőle!

Példa visszaható névmásra: levántate – kelj fel! / levantaos – keljetek fel!

 

A spanyol felszólító mód és a hangsúlyjel

A fenti példákon láthatod, hogy a névmásos E/2 alakon mindenhol szerepel egy ékezet. A következő ékezet-szabályt tanuld meg a felszólító módhoz:

– E/2 felszólításnál, ha az ige után egy névmás van, már kap ékezetet: lávate – mosakodj meg!; llámame – hívj fel! Kivétel ez alól az egy szótagú igék csoportja, mert ők csak két névmás esetén lesznek hangsúlyosak: dímelo – mondd meg nekem azt!; póntelos – vedd fel azokat! A hangsúlyjel az ige utolsó előtti szótagjára kerül (a névmást nem számoljuk bele a szótagokba).

– T/2 felszólításnál csak akkor lesz ékezetes az ige, ha két névmást ragasztunk rá: preguntádmelo – kérdezzétek meg tőlem azt!; decídmelo – mondjátok meg nekem azt! Az ékezet az ige utolsó szótagján van (névmás nem számít a szótagokba).

 

Ha mindezt feladatokkal is szeretnéd gyakorolni és érdekel a subjuntivo is, neked való az Escalera nyelvkönyv, amelyet nyomtatott és pdf formátumban is beszerezhetsz itt: ESCALERA

Nyelvtani rendszerező e-tanfolyamom ingyenes és 15 húzós nyelvtani téma átismétlésére ad lehetőséget. Iratkozz fel ITT!

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?