A spanyol feltételes mód nagyszerű! Lehet vele felelősség alól kibújni, netán jövőbeni álmokat szőni, kinek mi tetszik jobban. Jövő idővel együtt érdemes tanulni!

 

A spanyol feltételes mód, azaz a condicional két igeidejét használja a spanyol: a jelen időt (condicional simple) és a múlt időt (condicional compuesto).

 

A spanyol feltételes mód jelen ideje

Képzése

Most ezt veszem előre, merthogy teljesen ugyanolyan elv szerint haladunk, mint ahogyan azt a jövő időnél megtanultad: infinitivo-hoz ragasztjuk a ragokat, minden igének ugyanaz a ragja végződéstől függetlenül, ráadásul még a rendhagyó igék is megegyeznek! Ha a jövő időt jól megtanultad, két legyet ütöttél egy csapásra, mert a feltételes módra is emlékezni fogsz.

Az egységes ragsor a következő: -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían. Mondhatnád: ez nekem rémlik valahonnan… Nem véletlen: az imperfecto-nál az -ER, -IR végű igék ugyanezeket a ragokat kapták (de ott levágtuk a végződést, mielőtt ragoztunk).

Példa egy hagyományos és egy rendhagyó igére:

Usar -> usaría, usarías, usaría, usaríamos, usaríais, usarían.

Decir -> diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían.

 

Használata

– jelen idejű, feltételtől függő cselekvés: Almorzaría contigo, pero tengo que hacer unas llamadas en el recreo. – Ebédelnék veled, de el kell intéznem néhány hívást a szünetben. (Ez a kifogáskeresők példamondata.)

– jövő időre vonatkozó, feltételtől függő cselekvés: Tendría un coche de lujo y compraría mis ropas en Chanel. – Luxusautóm lenne és a Chanel-nél venném a ruháimat. (Ez meg az álmodozóké.)

– udvarias kérdésekben: ¿Me harías un favor? – Megtennél egy szívességet?

– múlt időre vonatkozó feltételezést kifejezve: Mi padre tendría veinte años cuando tuvo aquel accidente. – Apukám olyan húsz éves lehetett, amikor volt az a balesete.

– függő beszédnél, ha a főmondat múlt idő, utóidejűséget fejez ki (azaz jövő időnek fordítjuk magyarra): Dijo que llegaría a las tres. – Azt mondta, háromkor fog megérkezni.

 

A spanyol feltételes mód múlt ideje

Képzése

Megint egyszerű a helyzet, hiszen a már jól bejáratott haber + participio formulát használjuk fel, itt az haber-t feltételes módban ragozva.

Habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían + participio.

Példa: decir -> habría dicho, habrías dicho, habría dicho, habríamos dicho, habríais dicho, habrían dicho.

 

Használata

– múlt idejű cselekvés, melynek nem teljesülése feltételhez kötött volt: Habría pagado la factura, pero no recibí el salario. – Befizettem volna a csekket, de nem kaptam fizetést.

– Ennek is van valószínűséget kifejező funkciója, de pluscuamperfecto helyett használjuk, tehát elég ritka. ¿Qué piensas: Luis no vino porque le habrían prohibido salir de casa? – Mit gondolsz, Luis azért nem jött, mert talán megtiltották neki, hogy elhagyja a házat?

 

Ezzel az ingyenes nyelvtani rendszerező email-tanfolyammal csillapíthatod mértéktelen tudásszomjadat!

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?