A spanyol jelen idő használatát és alap ragozását tekintjük át ebben a cikkben. Nem, nem csak jelen idő kifejezésére használhatjuk ám a jelen időt!

 

Szóval, spanyol jelen idő. Ha angolt tanultál eddig, ez a rész fájdalmas lesz, én szóltam! Az angolban nem ragozunk, csak a harmadik személy kap egy -s betűcskét a végére. Ebből a szempontból a spanyol inkább a magyarra hasonlít. Minden személyben más a rag, tehát már az igéből látszik, ki követi el a cselekvést.

Másik ijesztő tulajdonsága a spanyol jelen időnek, hogy rengeteg a kivételes igecsoport, sőt, az olyan ige is, amelyik még csak nem is tartozik kivételes csoportba, csak úgy magától az. Ezért több szakaszban tárgyaljuk a jelen időt, ma csak a hagyományos igékkel és a használattal foglalkozunk.

 

Mire való a jelen idő a spanyolban?

  • Természetesen fő funkciója a jelen idejű cselekvések kifejezése, melyek vagy most, vagy szokásként fordulnak elő. Példák: Tengo tres gatos. – Van három macskám. / Leo un libro sobre Guatemala. – Guatemaláról olvasok egy könyvet. / Te escribimos cada día. – Minden nap írunk neked.
  • Jövő idejű funkciót is ellát néhányszor, ha biztosak vagyunk az esemény bekövetkeztében. Például: El 20 de agosto nos casamos. – Augusztus 20-án összeházasodunk.
  • Ahogyan a magyar, az erélyes felszólítást is jelen idővel fejezik ki: Vienes aquí y limpias tus botas. – Idejössz és megtakarítod a csizmádat.
  • Sok cikkben találkozhatsz vele múlt idő helyett, példa: La guerra estalla cuando el escritor está en París. – A háború akkor tör ki, amikor az író Párizsban tartózkodik.

 

A spanyol jelen idő ragozása

Először is, a spanyolban háromféle ige létezik: -AR, -ER, -IR végű ige. Hogy melyik hová tartozik, az azonnal szembetűnik, mihelyst kinyitod a szótárt, ezt gondolom, nem kell magyarázni.

A ragozás attól függ, melyik csoportba tartozik az ige. A ragozás menete jelen időben mindig ugyanaz: levágom ezt a bizonyos végződést, és a személynek megfelelő ragot teszem az igetőhöz.

A rendhagyó igék nem attól lesznek rendhagyók, hogy más ragokat kapnak, mint a hagyományos igék, hanem attól, hogy az igetőben megy végbe valamilyen változás. De őket hagyjuk egy másik cikkre! Nézzük meg a szimpatikus kis hagyománytisztelő igéket először.

 

-AR végű hagyományos igék

Ragozásuk: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an

Például: hablAR – beszélni (1. levágom az -AR-t, 2. ragozom:) -> hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan.

Egyéb példák: trabajar (dolgozni), estudiar (tanulni), bailar (táncolni), cantar (énekelni), stb.

Belőlük van a legtöbb, és köztük igen elvétve találunk rendhagyót.

 

-ER végű hagyományos igék

Ragozásuk: -o, -es, -e, -emos, -éis, -en

Példa: leer – olvasni -> leo, lees, lee, leemos, leéis, leen.

Egyéb példák: comer (enni), beber (inni), responder (válaszolni), stb.

Akad köztük rendhagyó is, de nem annyi, mint az -IR végűek között, amelyek, hogy úgy mondjam, a fekete bárányok az igék nagy családjában (dehát ilyen is kell minden családba).

 

-IR végű hagyományos igék

Ragozásuk: -o, -es, -e, -imos, -ís, -en. Láthatod, hogy az -ER végűektől csak a T/1, T/2 szám különbözteti meg őket.

Például: escribir – írni -> escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben.

Egyéb igék ebből a csoportból: vivir (élni, lakni), unir (egyesíteni), decidir (dönteni), stb.

Köztük tehát elég nagy a káosz, sok a rendhagyó, de mindnek ugyanez a ragsora!

 

Még egy apróság: honnan tudjuk, hogy egy ige rendhagyó-e vagy sem? Nos, ha nincs nálunk szótár, akkor sajnos sehonnan. Ha viszont van, akkor minden olyan ige, amely jobb felső sarkában egy csillagot „visel”, rendhagyó az igeidők legalább egyikében. Ezeket a szótár egybegyűjti az utolsó lapokon, ott találod meg vagy a ragozást, vagy utalást egy másik igére, amely ugyanott rendhagyó.

 

Egészítsd ki a nyelvtant egy kis szókinccsel: itt a kezdő szókincsfejlesztő tanfolyam! Háziként pedig keresd ki a tíz, általad leggyakrabban használt igét a szótárból!

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?

Youtube csatornámon a tanfolyamok első videója ingyenesen nézhető, ezen felül pedig pár perces spanyolos videókat is találsz. Kövess, hogy értesülj az új videókról!