A spanyol jelen idő része a rendhagyó csoportok sokasága. Itt azokat tanulhatod meg, amelyek vagy csak kicsit változnak, vagy annyira, hogy rögtön duplán rendhagyók.

 

A spanyol jelen idő nem olyan nehéz ám! A trükk: jegyezd meg a csoportra vonatkozó általános szabályt, és ha egy igét megtanulsz a csoportból, akkor a többit is tudni fogod! Ha pedig egy ige nem csak az adott csoporthoz tartozik, hanem más nyűgje is van, azt külön leírom zárójelben.

 

-ger, -gir végű igék: E/1 személyben a g-ből „j” lesz

Példa: dirigir – vezet, igazgat ->dirijo, diriges, dirige, dirigimos, dirigís, dirigen. Dirijo la empresa desde 2003. – 2003 óta vezetem a céget.

Más igék itt: elegir (tőhangváltós is!) – választani,  coger – megfogni, corregir (tőhangváltós is!) – javítani, stb.

 

-cer, -cir végű igék E/1 személyben „-zco”-ra végződnek

Példa: conocer – ismerni -> conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. No conozco a aquellos chicos. – Nem ismerem azokat a fiúkat.

Más igék ebben a csoportban: traducir – fordítani, introducir – bevezetni, nacer – születni, stb.

Kivételek ebből a csoportból: decir és hacer – máshol találkozunk velük mindjárt.

 

E/1-ben „g”-t kapó igék

Itt csak ömlesztve lehet tárgyalni az igéket, nincs egységes szabály, melyik tartozik ide.

Példák ragozva:

 • venir – jönni (diftongál is!). Vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. Vengo de la oficina. – Az irodából jövök.
 • tener – birtokolni (diftongál is!). Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Tenemos tres hijos. – Három gyerekünk van.
 • hacer – csinálni. E/1: hago. Hago la comida. – Megcsinálom az ételt.
 • salir – kimenni/elindulni. E/1: salgo. Salgo a las tres. – Háromkor indulok.
 • traer – hozni. E/1: traigo. No te traigo más vino. – Nem hozok több bort neked.
 • poner – tenni, rakni. E/1: pongo. Ahora pongo la mesa. – Most terítem az asztalt.
 • decir – mondani (tőhangváltós is!). Digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. No te digo nada. – Nem mondok neked semmit.
 • caer – le/elesni. E/1: caigo. Többnyire visszaható alakban: Me caigo del árbol. – Leesem a fáról.

 

„y”-os igék

Ebben a csoportban az -uir végű igék találhatók, és ezek ragozásakor T/1, T/2 kivételével minden más személybe beleteszünk egy „y”-t.

Példa: construir – építeni. Construyo, construyes, construye, construimos, construís, construyen. El arquitecto construye el edificio más alto de la ciudad. – Az építész megépíti a város legmagasabb épületét.

Mások itt:

 • huir – menekülni. Los turistas huyen de la zona bélica. – A turisták menekülnek a háborús övezetből.
 • destruir – lerombolni. Las bombas destruyen casas. – A bombák házakat rombolnak le.
 • disminuir – csökkenteni. Disminuyo los gastos. – Csökkentem a kiadásokat.

 

E/1-ben rendhagyó igék

Az előző csoportokban is volt jó pár olyan, amely csak E/1-ben változott, ebben a csoportban azonban olyan igéket találunk, amelyek más csoportba sehogyan se férnek bele.

Példák:

 • saber – tudni. E/1: sé. No sé la verdad sobre el asunto. – Nem tudom az igazat az ügyről.
 • caber – elférni, beférni. E/1: quepo. Por desgracia, yo ya no quepo en el coche. – Sajnos én már nem férek be a kocsiba.
 • dar – adni. E/1: doy. Te lo doy para que lo leas. – Odaadom neked, hogy elolvasd.
 • ver – látni. E/1: veo. No veo la pantalla. – Nem látom a képernyőt.

 

Rettentően rendhagyó igék

Ők azok, akiket csak masszív gyakorlással lehet megjegyezni, mert semmiféle szabálynak nem voltak hajlandók alávetni magukat.

 • ser – lenni. Soy, eres, es, somos, sois, son. Eres de Colombia, ¿verdad? – Kolumbiából jöttél, igaz?
 • estar – lenni. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Estamos tristes por el perrito perdido. – Szomorúak vagyunk az elveszett kiskutya miatt.
 • ir – menni. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Vamos a la playa. – Menjünk a strandra!
 • oír – hallani. Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Mi abuela no oye nada. – A nagymamám nem hall semmit.

 

Ezek a csoportok a teljesség igénye nélkül tartalmaznak igéket, ezért ha új igét szeretnél használni, javaslom, mindig nézd meg a szótárban, nincs-e ott fölötte az ominózus csillagocska!

 

Iratkozz fel a Jelen idő igéi ingyenes videósorozatomra, hogy egyben is lásd ezt a rengeteg rendhagyó csoportot!

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?