Aprócska témának tűnik, mégis ezrek idegeit borzolják a spanyol névmások. Túl sok a kategória, túlságosan hasonlóak az alakok. Ezzel az összefoglalóval te is tájékozott leszel!

 

A spanyol névmások egyenkénti bemutatása után a cikk végén arról is olvashatsz, hogyan kombináljuk őket egy mondaton belül. Nyelvtani rendszerező tanfolyamomból több ilyen húzós témát is megismerhetsz. ITT tudsz feliratkozni.

 

Személyes névmás – pronombre personal

Magyarul: én, te, ő (ön), mi, ti, ők (önök).

Spanyolul: yo, tú, él/ella/usted, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos/ellas/ustedes.

Mikor használjuk: csak, ha hangsúlyozni szeretnénk, hogy kiről van szó. Az angollal ellentétben a spanyol nem teszi ki a személyes névmást minden mondatba, hiszen ragozzuk az igéket, és az igealakból kiderül az alany kiléte.

 

Hangsúlytalan birtokos névmás – pronombre posesivo átono

Magyarul: az én vmim, a te vmid, az ő valamije, a mi vmink, a ti vmitek, az ő valamijük. Mindig utána áll az a dolog, amit birtoklunk.

Spanyolul: mi(s), tu(s), su(s), nuestro/a(s), vuestro/a(s), su(s). Mindig a birtokolt dolog követi, és attól függ, hogy egyes vagy többes számú-e. Azaz, ha több dolgot birtoklunk, többes szám. Pl.: Mi hijo es moreno y mis hijas son rubias. – A fiam barna hajú, a lányaim pedig szőkék.

 

Hangsúlyos birtokos névmás – pronombre posesivo tónico

Magyarul: enyém, tiéd, övé, miénk, tiétek, övék.

Spanyolul: mío/a(s), tuyo/a(s), suyo/a(s), nuestro/a(s), vuestro/a(s), suyo/a(s). Mindig önállóan használjuk, azaz nem áll mögötte a birtokolt dolog. Akkor használjuk, ha nem akarunk szóismétlést, ha mindkét beszélő fél tudja, mi a birtokolt dolog. Például: Mi móvil está aquí, pero ¿dónde está el tuyo?

 

Visszaható névmás – pronombre reflexivo

Magyarul: nincs ilyen!

Spanyolul: me, te, se, nos, os, se. Visszaható igékkel állnak.

 

Tárgyas névmás – pronombre objeto directo

Magyarul: engem, téged, őt, minket, titeket, őket.

Spanyolul: me, te, lo/la/le, nos, os, los/las/les. Akkor használjuk, ha helyettesítjük a mondat tárgyát, hogy elkerüljük a szóismétlést. Például: He comprado el libro. Voy a leerlo esta tarde. – Megvettem a könyvet. El fogom olvasni (azt) ma délután.

A magyarban, mivel alanyi és tárgyas ragozásunk is van, nem igazán jellemző a tárgyas névmások használata. A spanyol minden tárgyas igéhez kiteszi a tárgyas névmást! Honnan lehet megállapítani, hogy egy ige tárgyas vagy sem? Egyszerű: kérdezz rá a „mit?” kérdőszóval. Ha értelmes a válasz, akkor tárgyas az ige. Például: enni – mit? -> értelmes = tárgyas ige. Síelni – mit? -> nem értelmes = nem tárgyas ige.

 

Részes névmás – pronombre objeto indirecto

Magyarul: nekem, neked, neki, nekünk, nektek, nekik.

Spanyolul: me, te, le, nos, os, les. Nem csak azt jelenti, amit a magyar, hanem ezt használjuk a gustar típusú igékkel is. Például: Me fastidian las chicas caprichosas. – Bosszantanak a szeszélyes lányok.

 

Hangsúlyos személyes névmás – pronombre personal tónico

Magyarul: nincs ilyen, illetve mindig más.

Spanyolul: mí, ti, él/ella/usted, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos/ellas/ustedes. Amint látod, az 1. pontban részletezett személyes névmásoktól ez a sor csak az E/1, E/2 alakokban tér el. Ezeket használjuk prepozíciók után. Például: Para mí es suficiente una sola pieza de tarta. – Nekem elég egy szelet torta is.

 

Kombinációk, helyük a mondatban

A spanyol névmások a mondatban

Három igealak van, mellyel a névmásokat egybeírjuk: az infinitivo (szótári alak), a gerundio (folyamatos melléknévi igenév) és az imperativo (felszólító mód). Példák:

– Quiero leerlo. – El akarom olvasni (azt).

– Estoy leyéndolo. – Épp olvasom (azt).

– Léelo. – Olvasd el (azt)!

Minden más esetben az ige elé kerülnek a névmások.

 

Kombinációik

Kétféleképpen tudjuk őket kombinálni:

– részes + tárgyas, ebben a sorrendben: Voy a comprártelo. – Meg fogom neked venni (azt).

Ha két „l” betűvel kezdődő névmás találkozik, akkor az elsőből (ami ugyebár mindig a részes) „se”-t csinálunk: Se lo digo. – Megmondom neki (azt).

– visszaható + tárgyas, ebben a sorrendben: Me las lavo. – Megmosom azokat. (pl. a kezemet)

 

Na, szusszanjunk! Az Escalerában rengeteg oldal és feladat szól a spanyol névmásokról. Neked megvan már? -> ESCALERA

Gyere, tanulj velem spanyolt Facebookon és Instagramon is!