Olyan sokan vannak a spanyol vonatkozó névmások, hogy két részre szedtem a témát. Ebben a részben a két leggyakoribb névmást mutatom meg példamondatokkal.

 

A spanyol vonatkozó névmás mellékmondat elején áll és a főmondat egy részére utal, azaz vonatkozik. Ebben a két részes cikkben a legfontosabb jelentésköröket mutatom be a következő névmásokhoz: que, quien, el que, cual, cuyo.

 

QUE

– jelentése: aki, ami, akik, amik, amely, amelyek.

– mikor NEM használjuk a fent felsorolt jelentéskörökben?

  • Ha a mondat elejére tennénk. Helyette az el que vagy a quien használatos (mindegy, melyik). Példák:

El que no lo cree, que me lo diga. – Aki nem hiszi el, mondja meg nekem.

Quienes vengan por primero, tendrán asiento. – Akik elsőként jönnek, azoknak lesz székük.

  • Akkor sem használhatjuk, ha közvetlenül prepozíció után következne. Ebben az esetben is az el que, quien áll helyette (mindegy, melyik). Példák:

La chica sobre la que me habías escrito, ayer se presentó en la fiesta. – A lány, akiről azelőtt írtál, tegnap megjelent a bulin.

Los niños con quienes han venido sus padres, pueden salir al patio. – A gyerekek, akikkel a szüleik is jöttek, kimehetnek az udvarra.

 

Példák a QUE felsorolt jelentéseire:

El objeto que está en el centro es bastante pesado. – A tárgy, ami középen van, elég nehéz.

El director que no presta atención al ambiente familiar, no puede contar con la simpatía de sus empleados. – Az igazgató, aki nem figyel a családias légkörre, nem számolhat az alkalmazottai szimpátiájával.

Las cosas que cambian nunca eran simpáticas para él. – A dolgok, amik változnak, sosem voltak számára szimpatikusak.

No me gustan los chicos que llevan barba. – Nem tetszenek a szakállas fiúk. (azok a fiúk, akik szakállt viselnek)

 

QUIEN, QUIENES

– jelentése: aki, akik

– mikor NEM használjuk ezekben a jelentéskörökben?

  • Ha mondat közepén áll. Ilyenkor elég a que.

El hombre que se había mudado a tu calle, sufrió un accidente de bici. – A férfi, aki az utcádba költözött, biciklis balesetet szenvedett.

  • Ha a mellékmondat alanya személyes névmásként közvetlenül a vonatkozó névmás előtt áll. Ebben az esetben is a que helyettesíti.

Yo, que nunca miento, ayer me vi obligada a decirle que estaba muy guapa. – Én, aki sosem hazudok, tegnap kényszerítve éreztem magam, hogy azt mondjam neki, nagyon csinos.

 

Iratkozz fel az ingyenes nyelvtani rendszerező e-tanfolyamra itt!

Facebookon, Instagramon sok hasznos tartalommal tanulhatsz spanyolul. Te követsz már?

A spanyol vonatkozó névmások mellett több tucat témával találkozhatsz a B1 tanfolyam 45 leckéjében. Nézd meg a tematikát!