Mit érez egy átlag spanyoltanuló a SE névmás használata kapcsán? Káoszt. Rakjunk rendet a témában! Itt megtalálod a SE névmás használata körüli titok nyitját.

 

Összesen ötféle funkcióját különböztetjük meg a SE névmásnak, ezeket mutatom most be példamondatokkal együtt, a legkézenfekvőbbtől haladva a legritkább felé.

 

Nr. 1. SE, mint visszaható névmás

Visszaható névmás visszaható igékkel áll, azaz, amelyeknél a cselekvés magára a cselekvőre irányul. E/3 és T/3 személyben egyaránt SE a visszaható névmás, de az ige ragja úgyis elárulja, hogy melyik személyről beszélünk.

Los sábados Juan se levanta muy temprano. – Szombatonként Juan nagyon korán kel.

Las chicas se peinan y después podemos salir. – A lányok még megfésülködnek, aztán indulhatunk.

 

Nr. 2. SE, mint részes névmás

Egyetlen esetben lehet a SE részes névmás: ha a mondatban egymás mellé kerül két ‘l’ betűvel kezdődő névmás, melyek közül az első részes, a második tárgyas névmás. Ekkor lép életbe az általam ‘lolázós szabály’-nak hívott jelenség: a részes névmást SE-vé kell alakítani. Példák:

Compran el chocolate a sus hijos. -> Megveszik a csokit a gyerekeiknek. -> rövidítve: nekik azt megveszik -> les lo compran lenne, de két ‘l’ betűs van egymás mellett -> Se lo compran.

Vendo vitaminas a los enfermos. -> Vitaminokat árulok a betegeknek. -> rövidítve: nekik azokat árulom -> les las vendo lenne, lolázós szabály! -> SE las vendo.

 

Nr. 3. SE, mint kölcsönös névmás

Ez nem önálló névmásfajta, de elkülönül valamelyest a visszahatótól, mert itt két ember/csoport van a mondatban, akik kölcsönösen „csinálnak valamit” egymással. Ezért ebben a mondatban mindig T/3-ban áll az ige a SE után!

Mis vecinos se odian. – A szomszédaim utálják egymást.

Los jóvenes se miraron y empezaron a reír. – A fiatalok egymásra néztek, majd nevetni kezdtek.

Ebben a csomagban találsz névmásos gyakorlást, sok egyéb csemege mellett: Gyakorló csomag kezdőknek

Nr. 4. SE, mint általános alany

Ez az az alany, amikor magyarul egyszerűen T/3-ba tesszük az igét. Itt nem ismeretes, ki követi el a cselekvést, ezért általános alany: általában mindenkire vonatkoztatom.

Se dice que últimamente han tenido discusiones. – Azt mondják, hogy mostanában voltak vitáik.

No se puede aparcar aquí. – Nem lehet itt parkolni.

Olyan is előfordulhat, hogy egy általános alanyt egy visszaható ige mellé akarok tenni. Ilyenkor természetesen nem két SE lesz egymás mellett, hanem az általános alanyi részt ‘uno’-val fejezem ki. Fordítása: ‘az ember’, vagy T/1-ben.

Cuando uno se da cuenta de que trabaja demasiado, ya es tarde. – Amikor az ember észreveszi, hogy túl sokat dolgozik, már késő.

 

Nr. 5. SE, szenvedő szerkezetben

Ez talán a leggyakoribb szenvedő szerkezet a spanyolban, mégsem kap kellő hangsúlyt a ser-es és estar-os szerkezetek mellett. Akkor használjuk, ha élettelen dolog a cselekvés elszenvedője és lényegtelen, hogy ki követi el a cselekvést. Az ige E/3 vagy T/3 alakban állhat utána. Fordítása magyarra T/3 személyben történik.

Se vende el piso de arriba. – Árulják a fenti lakást.

La semana próxima se reconstruirán las escaleras de la escuela. – Jövő héten felújítják az iskola lépcsőit.

 

Ha a spanyol nyelvtan nehézségeit kihívásként éled meg, itt van neked ez a nyelvtani rendszerező e-tanfolyam, 15 leckével. Iratkozz fel most!

Facebook és Instagram oldalam sok hasznos, érdekes, vicces spanyolsággal vár. Kövess te is!