Kétségkívül az indefinido a legbonyolultabb a spanyol múlt idők közül. Jöjjön a neheze, könnyítve: az egyszerű múlt idő rendhagyó alakjai, csoportosítva!

 

Az indefinido-t nem mindenhol találod meg csoportokba szedve, szóval tekintsd ezt kuriózumnak. Én azért szeretem így tanítani, mert egyrészt jómagam is így tanultam és szerettem, másrészt, ha van szabály a csoportban és ismered azt, valamint egy igét megtanulsz onnan ragozni, akkor a szabály alapján az összes oda tartozót is fel fogod tudni ismerni és ragozni. Szabály viszont sajnos nem mindig van jelen a csoportokban, dehát unalmas lenne az élet A-Z-ig beszabályozva…

Lássuk a csoportokat!

 

E/1 személyben, helyesírásukban rendhagyók

Nem szó szerint rendhagyók, csak a helyesírásban mutatnak elváltozást. Ide három alcsoport tartozik: a -ZAR, a -CAR és a -GAR végű igék.

 

-ZAR végűek: E/1-ben z-ből c lesz írásban -> comenzar -> comencé (elkezdtem). Más személyeket nem érint. Példák még: esforzar (erőltet), empezar (elkezd szintén).

– CAR végűek: E/1 ben az ige végződése: -qué -> sacar -> saqué (kivettem). Más személyeket nem érint. Példák ide: roncar (horkol), tocar (megérint).

– GAR végűek: E/1-ben -u- kerül az ige és a rag közé -> llegar -> llegué (megérkeztem). Más személyekben nincs változás. Példák: ligar (flörtöl), averiguar (kitalál), regar (locsol).

 

Igető –a- , -e- hangja vált -i-re

Minden személyben lezajló változás, logika nélkül (más szóval magolós csoport). E/1 ragja: -e, E/3 ragja: -o. Nincsenek ékezetek sehol, egy igealakon sem! (A másik bejegyzésből megtanulhattad, hogy az E/1 és E/3 alakok ékezetesek a normális indefinidos igéknél.)

Ide tartoznak:

hacer  > hice (csináltam);   querer > quise (akartam);   venir > vine (jöttem)

Egy ragozás végig: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron (E/3-ban -z-a -c- helyett, de ez csak az hacer-re érvényes). ¿Qué hiciste anoche? – Mit csináltál tegnap este?

 

Igető -a- , -o- hangja vált -u-ra

Minden személyben változik, nincs logika, mi alapján kerül ebbe a csoportba az ige.

E/1 ragja: -e, E/3 ragja:  –o.     Nincsenek ékezetek sehol.

Teljes lista:

haber > hubo (volt – az hay múlt ideje!);   caber > cupe (elfértem);   poder > pude (tudtam);   saber > supe (megtudtam);   estar > estuve (voltam);   poner > puse (raktam);   tener > tuve (volt nekem);   andar > anduve (gyalogoltam).

Egy példa ragozás: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Me pusieron en la caja. – Betettek a kasszába.

 

Az igető –c-je -j-re változik

Minden személyben lezajlik. Az első logikus csoport! –CIR végű igék + TRAER tartoznak ide.

E/1 ragja: -e, E/3 ragja: -o, T/3 ragja: -eron. Nincs ékezet egyik alakon sem.

Példák (tetszőlegesen bővíthető -cir végű igékkel):

decir > dije (mondtam);   traer > traje (hoztam);   contraer > contraje (kötöttem);   conducir > conduje (vezettem);   traducir > traduje (fordítottam);   introducir > introduje (bevezettem);   producir > produje (termeltem).

Példa ragozás: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Carlos me dijo unas tonterías. – Károly mondott nekem pár butaságot.

 

Igető –e-jéből -i- lesz

Csak harmadik személyekben lezajló változás!

Ragok, ékezetek a hagyományos ragozás szerint alakulnak. Logika! Jelenben tőhangváltós igék + -IR végű diftongálódók tartoznak ide.

Példák, a teljesség igénye nélkül:

servir > sirvió (felszolgált);   repetir > repitió (megismételt);   sentir > sintió (érezte);   pedir > pidió (kért);   vestirse > se vistió (felöltözött);   seguir > siguió (folytatta);   reírse > se rió (nevetett).

Ragozás: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Juan pidió una cerveza en el bar. – János kért egy sört a bárban.

 

Igető –o-jából -u- lesz

Csak harmadik személyekben változik!

Ragok, ékezetek a hagyományos szerint. Ez egy klikkszerű csoport, összesen két igével:

dormir > durmió (aludt);   morir > murió (meghalt)

Példa ragozásra: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Los chicos durmieron once horas el fin de semana. – A fiúk 11 órát aludtak hétvégén.

 

A rag – i-je -y-ra változik

Csak harmadik személyekben. Ékezet van: E/1, E/2, E/3, T/1, T/2.

A változás miatt az E/3, T/3 alakokban nincs –i a ragban, mert az alakul –y-ná.

Olyan igék (-ER, -IR végűek) tartoznak ide, amelyeknek töve magánhangzóra végződik (kivéve traer, ld. 4. csoport).

Példák:

construir > construyó (épített);   destruir > destruyó (lerombolt);   concluir > concluyó (befejezett);   caer > cayó (esett);   huir > huyó (menekült);   incluir > incluyó (belefoglalt);   oír > oyó (hallott);   leer > leyó (olvasott);   creer > creyó (hitt).

Ragozási példa: leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. Los jóvenes leyeron la lectura obligatoria. – A fiatalok elolvasták a kötelező olvasmányt.

 

„RR” – Rettentően rendhagyó igék

Nincs logika, nincs szabály, nincs magyarázat: ezeket tanuld meg így és kész. 🙂

SER/IR – fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Ayer fuimos de excursión. – Tegnap kirándulni mentünk.

DAR – di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Los profesores dieron una conferencia. – A tanárok konferenciát tartottak.

VER – vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. Ellos no vieron nada. – Ők nem láttak semmit.

 

Az Escalera nyelvkönyvem egy tucat fejezeten keresztül foglalkozik a múlt időkkel. Neked megvan már? Rendeld meg itt!

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?

Ha nem tudod pontosan, milyen szinten állsz spanyolból, ez az ötperces szintfelmérő közelebb visz a válaszhoz: SZINTFELMÉRŐ