A spanyol múlt idők sorában jöjjön az, amellyel ködbe vesző gyermekkorunkat, első szerelmünket vagy a téli tájat írhatjuk le. Hölgyeim és uraim, ez az imperfecto!

 

Az imperfecto becses magyar neve szokott lenni a leíró múlt vagy folyamatos múlt is. Mindkettőből következtethetünk az imperfecto egy-egy használati körére.

 

Mikor használjuk az imperfectot?

  • Múltbéli leírásoknál, jellemzéseknél (pl. korszak, táj, személy) -> El paisaje era muy seco. – A táj nagyon száraz volt.
  • Gyakran ismétlődő, a múltban szokásszerű cselekvések kifejezésére -> Los domingos iba a la misa con mi abuela. – Vasárnaponként misére jártam a nagymamámmal.
  • Régi és új szokások összehasonlításakor -> Antes hacía yoga, pero ahora practico la zumba. – Régen jógáztam, de manapság zumbázom.
  • Udvarias kéréseknél, pl. vásárláskor (a querer-rel) -> Quería un par de botas de tacón alto. – Egy pár magassarkú csizmát szeretnék.
  • Olyan múltban kezdődő cselekvések esetén, amelyek csak elkezdődtek, de nem fejeződtek be (félbeszakadtak) -> Iba a llamarte, pero me notó el jefe. – Már épp fel akartalak hívni, de észrevett a főnök.
  • Függő beszédben akkor, ha az első tagmondat múlt idejű és a második vele egy időben történt (na ez a második az imperfecto) -> Dijo que le dolía la cabeza. – Azt mondta, fáj a feje. (Magyarban ez csak jelen, nem bonyolítjuk.)

 

Mely időhatározókkal áll imperfecto?

Minden olyan időhatározószóval imperfectot használunk, amely gyakoriságot fejez ki: a veces (néha), los lunes (hétfőnként), a menudo (gyakran), todos los días (minden nap), stb. Az „antes” (régen) csak ezzel a múlttal állhat. Ide jönnek még a gyerekkort firtató szavak: en mi infancia (gyerekkoromban), de pequeño (kicsiként), de niño (kisgyermekként), cuando era niño (amikor kicsi voltam).

 

Hogyan képezzük az imperfectot?

Szoktátok szeretni, mert nagyon egyszerű, főleg az indefinido után.

Csak két ragsor és csak három rendhagyó ige, itt valami nem stimmel, ez tényleg imperfecto!

 

-AR végű igék -> -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban. Pl. usar -> usaba, usabas, usaba, usábamos, usabais, usaban. Antes no usábamos el internet. – Régen nem használtuk az internetet.

 

-ER, -IR végű igék -> -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían. Pl. beber ->bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. Cada domingo bebían refresco con la comida. – Minden vasárnap üdítőt ittak az ebédhez. / vivir -> vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Mis tíos no vivían juntos. – A nagybácsimék nem éltek együtt.

 

Rendhagyó imperfectos alakok:

SER – > era, eras, era, éramos, erais, eran. – La chica era rubia y muy delgada. – A lány szőke volt és nagyon vékony.

VER -> veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. – No veían nada. – Nem láttak semmit.

IR -> iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. – Siempre iban de vacaciones. – Mindig nyaralni jártak.

 

Remélem, szimpatikus ez a nosztalgikus múlt idő! Ha még nem iratkoztál fel a kezdő szókincsfejlesztő email-tanfolyamra, itt az alkalom! SZÓKINCSFEJLESZTÉS

Facebookon és Instagramon sok érdekes bejegyzésből tanulhatod a spanyolt. Te követsz már?