Ezúttal három spanyol vonatkozó névmás kerül bemutatásra. Ha ezeket nem ismered, nehéz helyesen kifejezni magadat, mert bár nem túl bonyolultak, nagyon fontosak a mondatkohézió szempontjából.

 

El que (la que, los que, las que)

– jelentése: ami, amik, aki, akik

– használata:

Minden olyan helyzetben, amikor quien-t használsz (ld. előző cikk), jó az el que (vagy la que) is, azaz, mondat elejére tehetjük, vagy prepozíció után. Példák:

El que no tiene tiempo, tiene trabajo. – Akinek nincs ideje, annak van munkája.

El chico con el que te vi vive en nuestra calle. – A fiú, akivel láttalak, az utcánkban lakik.

Példa a többes számra:

Las que sepan preparar pasteles, que levanten la mano. – Jelentkezzenek azok a lányok, akik tudnak sütni.

No encontré los libros sobre los que me habías contado. – Nem találtam meg a könyveket, amikről beszéltél.

 

Cual

– jelentése: amelyik, amelyek

– használata:

Önállóan csak kifejezésben, pl. cada cual –  mindegyik. Ezt a névmást is az el/la/los/las névelővel párosítva használjuk, de nagyon specifikus a jelentése, sokkal gyakoribb az el que és változatai. Inkább magyarázó, hangsúlyozó jellegű, vagy félreértések tisztázására használatos.

Például:

Ayer vi a tu ex colega, el cual siempre leía revistas en el lavabo. – Láttam tegnap a régi munkatársadat, azt, amelyik mindig magazinokat olvasott a mosdóban.

Quiero contratar al jardinero de la casa antigua del barrio, la cual está enfrente de la iglesia. – Annak a kerületben lévő régi háznak a kertészét akarom szerződtetni, amelyik a templommal szemben van.

 

Cuyo

– jelentése: akinek a, aminek a vmije

– használata:

Bevallom, a cuyo (-a, -os, -as) személyes kedvencem, ugyanis brilliánsan lerövidíti a magyar nyelv egyik bonyolult szerkezetét. Hasonlóan működik a birtokos névmásokhoz: mindig ahhoz igazítjuk számban és nemben, amit birtoklunk, ez a valami pedig mindig a névmás mögött áll. Ráadásul, prepozíciókkal is lehet kombinálni, így egészen egyedi szerkezetek jönnek ki. 🙂 Ehhez több példát írok, hogy mindenki megvilágosodjon.

El coche cuyo consumo es bajo, seguro que es más popular en el mercado de automóviles. – Az autó, amelynek alacsony a fogyasztása, biztos, hogy népszerűbb az autópiacon.

Aquella habitación es la nuestra cuyas ventanas dan a la piscina. – Az a szoba a miénk, amelynek az ablakai a medencére néznek.

La pirámide en cuyo interior descubieron los jeroglíficos, es del siglo XVII antes de Cristo. – A piramis, amelynek a belsejében felfedezték a hieroglifákat, a Krisztus előtti XVII. századból való.

 

El grupo ante cuyo público tengo que hablar, me invitó a su conferencia gracias a mi último libro. – A csoport, amelynek a közönsége előtt beszélnem kell, utolsó könyvemnek köszönhetően hívott meg a konferenciájára.

 

Te nyelvvizsgázol az idén? Itt találsz nyelvvizsgás tananyagokat!

Nyelvvizsga tippeket is kaphatsz, ha feliratkozol ITT: nyelvvizsga tippek sorozat.

Tanulj velem Facebookon és Instagramon is!